Služby

Hlavním předmětem činnosti firmy jsou výpočty orientačních cen všech stavebních konstrukcí, kromě instalací specialistů (ZT, ÚT, EL, RaM, VZT, chlazení apod). Jejich nedílnou součástí jsou výkazy výměr, a tím i řádné zpracování podkladů pro výběr dodavatele.

Firma využívá pro tvorbu rozpočtů a výkazů výměr program KROS Plus od firmy ÚRS Praha a.s. Tento program je pravidelně aktualizován. Při zpracování výkazů výměr firma využívá maximálně digitálních technologií odpovídajícím současnému trendu. Výstupy ve formátech .xls, .xlsx, .xml, .xc4, .pdf pro běžného uživatele jsou samozřejmostí.


Do našeho pracovního rejstříku rozpočtování stavebních objektů patří, kromě tradičního zpracování položek realizačních projektů, i propočty ostatních stupňů projektové dokumentace, zvláště pro výběr dodavatele, ke stavebnímu povolení, územnímu řízení a studie. Značné zkušenosti má firma se zpracováním výkazů výměr pro veřejné zakázky.


Firma se v nemalém rozsahu též zabývá odbornými posudky, rozbory, analýzami, poradenstvím a posuzováním nabídek dodavatelů, čerpání nákladů během stavby.